OPH_koululaisia_viittaamassa

TASA-ARVOINEN MAAILMAN PARAS PERUSKOULU TEHDÄÄN YHDESSÄ

Alla pääset selaamaan millaisia tekoja ja ideoita muut ovat jo jakaneet. Poimi käyttöösi hyvät käytännöt, työkalut ja mallit. Tartu kehiteltäviin ideoihin. Inspiroidu ja jaa hyvät teot eteenpäin.
Tekoa 72
Ideaa 72
Kenelle idea tai teko on tarkoitettu:
tekoa tai ideaa löydetty hakusanalla
Ratkaisuja vahvuuksien avulla koulumaailmaan

Puolen vuoden hanke Uudellamaalla, jossa valitussa alakoulussa toimi ratkaisukeskeinen valmentaja.

V...

Kirjoittaja: Koulusisko
katso lisää ...Lue lisää
Luova organisaatio

Luovuus on työtä, joka perustuu aikaisempaan työhön. Koulussa on suunnattava voimia mahdollisuuksiin...

Kirjoittaja: Pertti
katso lisää ...Lue lisää
Naulakallion koulun makerspace-toiminta

Naulakallion koulu on helsinkiläinen erityiskoulu. Naulakallion koulu on myös yksi Helsingin innovat...

Kirjoittaja: Naulakallion koulu
katso lisää ...Lue lisää
Oppilaat kehittämään kouluarkea

Päätimme koulussa kehittää oppilaiden osallisuutta.

Oppilaat saivat itse pohtia ja ehdottaa tapoja k...

Kirjoittaja: Kulosaaren ala-aste
katso lisää ...Lue lisää
Moduulikoulupäivä

Moduulikoulupäivä toteutettiin Tervakosken koulun ja Tervakosken yhteiskoulun yhteistyönä.

Kokeiluss...

Kirjoittaja: Heli Raassina
katso lisää ...Lue lisää
Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidoilla viihtyvyyttä ja motivaatiota

Parannetaan kouluviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä koko koulun ja perheiden yhteisellä toimivan vuoro...

Kirjoittaja: Eeva Mäkelä
katso lisää ...Lue lisää
Tuen portailla liikkuminen

Mm. Yhdysvalloissa käytetään ns. standardisoituja evidence based interventioita, joilla oppilaalle k...

Kirjoittaja: Johanna Hägg
katso lisää ...Lue lisää
Peppu irti penkistä- metodi

Peppu irti penkistä- metodi on jo tunnettu kaikissa Suomen kouluissa.

Kehitin sen aikoinaan omaa luo...

Kirjoittaja: Sari Salo
katso lisää ...Lue lisää
Kaikille yhteinen koulu

Hiidenkiven peruskoulussa toteutetaan täysin inklusiivista opetusotetta, jossa kaikkia alueen lapset...

Kirjoittaja: Janika Salo
katso lisää ...Lue lisää
Oppilaiden ryhmittely

Hämeenkylän koulun Sanomalan opetuspisteessä on lukuvuoden 2017-2018 alusta toteutettu joustavissa o...

Kirjoittaja: Pasi Majasaari
katso lisää ...Lue lisää
Jaettu johtajuus pedagogisen muutoksen mahdollistajana

Pedagoginen jaettu johtajuus mahdollistaa johtamismallin avulla opettajien pedagogisen luovuuden yhd...

Kirjoittaja: Mikko L
katso lisää ...Lue lisää
Yläkoulun ilmiöprojekti alakoulun oppilaille

Koulumme (yläkoulu + lukio) 7-luokkalaiset suunnittelevat toimintailtapäivän naapurissa olevan alako...

Kirjoittaja: Kulosaaren yhteiskoulu
katso lisää ...Lue lisää
Starttipaketti

Starttipaketti kaikille 7-luokkalaisille.

Eri oppiaineiden tunneilla suunnitellusti harjoitellaan eri...

Kirjoittaja: Tapiolan koulu
katso lisää ...Lue lisää
Koko koulu opintoretkeilee

Koulun rakenteissa huomioidaan, että kaikki oppilaat pääsevät opintoretkille. Lukuvuotta suunnitelta...

Kirjoittaja: Nöykkiön koulu
katso lisää ...Lue lisää
Kehu oppilas tai kollega päivässä

Hyvän mielen luomiseksi ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi olemme pyrkineet kehumaan (vilpitt...

Kirjoittaja: Vehma
katso lisää ...Lue lisää
Toimiva työskentely-yhteisö

Yhteistyö eri aineryhmien kanssa, toiminnan kehittäminen ja osaamisen ja ideoiden jakaminen: opettaj...

Kirjoittaja: Moisio
katso lisää ...Lue lisää
Oppilaiden osallistaminen

Luokkien sisäinen tiimirakenne: pyritään osallistamaan jokainen oppilas kuuluvaksi johonkin rooliin/...

Kirjoittaja: Sirpa
katso lisää ...Lue lisää
Pienet ja isot yhdessä

Isojen ja pienten yhteistyöprojekti ala- ja yläkoululaisten kesken.

Isot tutustuivat pienten kouluun...

Kirjoittaja: Langinkoski-Metsola
katso lisää ...Lue lisää
Laaja-alaisten taitojen jalkauttaminen

Koulun tiimit muodostetaan laaja-alaisten taitojen mukaisesti. Tiimit huolehtivat oman laaja-alaisen...

Kirjoittaja: Elimäen yhtenäiskoulu
katso lisää ...Lue lisää
Oppilaspaneeli koulun arviointityön tueksi

Koulun itsearviointikierroksella oppilaskyselyn tulokset käsitellään luokissa keskustellen.

Luokka v...

Kirjoittaja: Leila Tuominen
katso lisää ...Lue lisää
Viikoittaiset luokanvalvojan tunnit

Lukujärjestykseen on sijoitettu jokaiselle luokalle säännöllinen luokanvalvojan tunti, kesto 30 min...

Kirjoittaja: Järvenperän koulu
katso lisää ...Lue lisää
Hyvinvointipäivä

Moniammatillinen ryhmä (koulun oppilashuoltoryhmä, vanhempaintoimikunta, ammattikorkeakoulun opiskel...

Kirjoittaja: Kehittäjäopet
katso lisää ...Lue lisää
Kouluyhteisöohjaaja tukemaan koulun yhteisöllisyyttä

Koulun työntekijänä kouluyhteisöohjaaja on tuonut koulun yhteisölliseen ja osallisuuden kehittämisee...

Kirjoittaja: Satu Sepänniitty-Valkama
katso lisää ...Lue lisää
Itseohjautuvat tiimit ja tiimioppiminen

Opettajat ja ohjaajat toimivat tiimeissä, joissa on selkeät roolit.

Kirjoittaja: Kk
katso lisää ...Lue lisää
Hyvinvoivan koulun edistäminen monialaisen hyvinvointiviikon avulla.

Suunnitteilla ja ideointivaiheessa oleva hyvinvointiviikko keväälle 2019.

Suunnittelusta vastaa hyvi...

Kirjoittaja: Olli Pulkkinen
katso lisää ...Lue lisää
Fyysisesti ja asenteellisesti esteettömän koulun palkitseminen

Lihastautiliitto on kahdeksan vuoden ajan palkinnut kouluja hyvin hoidetusta fyysisestä ja henkisest...

Kirjoittaja: Liisa-Maija Verainen
katso lisää ...Lue lisää
Kaikki kentille ja saleihin! Tuntisuunnitelmia yhdenvertaiseen koululiikuntaan.

Lihastautiliitto lähti yhdessä Jyväskylän yliopiston tulevien liikunnanopettajien ja Malike-toiminna...

Kirjoittaja: Liisa-Maija Verainen
katso lisää ...Lue lisää
Kadonneen hyvinvoinnin metsästys - tekstiilimatot luokkiin oppilaita osallistaen

Aurinkovuoren koulussa metsästetään lukuvuonna 2018 - 2019 kadonnutta hyvinvointia.

Koulun hyvinvoin...

Kirjoittaja: Petri Haapanen
katso lisää ...Lue lisää
NY Oma juttu - Ohjelma omien vahvuuksien tunnistamiseen (7.-9.lk)

NY Oma juttu on löytöretki omien vahvuuksien ja yrittäjämäisten taitojen tunnistamiseen. Ohjelma kan...

Kirjoittaja: Jenni Pulska
katso lisää ...Lue lisää
Pikkuyrittäjät (4.-6.lk)

Pikkuyrittäjät-ohjelma on alakouluille suunnattu 18 tunnin maksuton opinto-ohjelma, jossa lapset tut...

Kirjoittaja: Jenni Pulska
katso lisää ...Lue lisää
NY Mitä ihmiset tekevät? - Mitä yhteiskunnassa tapahtuu? (4.-6.lk)

NY Mitä ihmiset tekevät? -oppimiskokonaisuudessa tutustutaan lähemmin ympärillä toimivan yhteiskunn...

Kirjoittaja: Jenni Pulska
katso lisää ...Lue lisää
NY Oma talous - Ohjelma työelämävalmiuksien oppimiseen! (7.-9.lk)

Ohjelma tukee nuorten itsetuntemuksen vahvistumista ja antaa valmiuksia työnhakuun sekä taloudenhal...

Kirjoittaja: Jenni Pulska
katso lisää ...Lue lisää
NY 6h -leiri - Ideasta yritykseksi yhden leirin aikana! (5.-6.lk)

NY 6h -leiri kannustaa 5.-6.-luokkalaisia tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan miniy...

Kirjoittaja: Jenni Pulska
katso lisää ...Lue lisää
NY 12h- leiri - Ideasta yritykseksi yhden leirin aikana! (8.-9.lk)

12h-leiri on 12 tunnin mittainen leiri kuvitteellisen yrityksen perustamiseen.

Leiri rakentuu avaus...

Kirjoittaja: Jenni Pulska
katso lisää ...Lue lisää
NY Minä + sinä = me - Ohjelma vahvuuksien tunnistamiseen! (1.-3.lk)

NY Minä + sinä = me on löytöretki omien kykyjen oivaltamiseen.

Ohjelma rohkaisee lapsia yksilöllise...

Kirjoittaja: Jenni Pulska
katso lisää ...Lue lisää
Kouluruokailu tukemaan opetusta

Kouluruokailu tulee huomioida enemmän päivittäistä opiskelua tukevana tekijänä.

Pitää ottaa käyttöön...

Kirjoittaja: Kouluruokatietopankki
katso lisää ...Lue lisää
Ammattilainen vanhempainyhdistyssihteeri

Vanhempainyhdistysten kautta vanhemmat tulevat mukaan koulutoimintaan.

Valitettavasti tämä tapahtuu ...

Kirjoittaja: Turvary pj
katso lisää ...Lue lisää
Ajattelun taitojen kerho

Ajattelun taitoja ja luovaa ajattelua kehittävä kerho 3.-6. luokkalaisille

Kirjoittaja: Jukka-Pekka Anttinen
katso lisää ...Lue lisää
Maailman paras opettajayhteisö

Digitaaliset välineet ovat tuoneet paljon uusia pedagogisia mahdollisuuksia.

Internet on täynnä ideo...

Kirjoittaja: Janne Korsimo
katso lisää ...Lue lisää
Koulun yhteinen henki ratkaisee

Olen havainnut, että erinomaisessa koulussa (Kulosaaren yhteiskoulu, rehtori Lauri Halla) valitsee e...

Kirjoittaja: Iina Berden
katso lisää ...Lue lisää
Ops:n tavoitteet toteutetaan urakoina

Erityisesti 7.-9. vuosiluokilla on osaa oppilaista vaikea saada ymmärtämään miksi tiettyjä asioita p...

Kirjoittaja: Pekka Varheensalo
katso lisää ...Lue lisää
Yläkouluun matalan kynnyksen kohtaamisia

Matalan kynnyksen auttajille olisi peruskouluissa huutava tarve.

Jos oireileva nuori pääsisi samanti...

Kirjoittaja: Niina Helakorpi
katso lisää ...Lue lisää
Oivaltamisen ja onnistumisen iloa StarTista!

StarTissa jokainen lapsi ja nuori voi olla tähti tiimityöskentelyn kautta.

StarTissa tuetaan uteliai...

Kirjoittaja: LUMA-keskus Suomi
katso lisää ...Lue lisää
Monikielisyys ja -kulttuurisuus

Olemme tutustuneet kattavasti kaikkien lasten vanhempien kotimaahan / kotiseutuun.

1. Jututimme kaik...

Kirjoittaja: ope
katso lisää ...Lue lisää
EDUKATA - osallistava muotoilun malli koulun kehittämiseen

Vastaukset tulevaisuuden tuomiin haasteisiin ja tämän päivän muutoksiin eivät löydy vanhoista tavois...

Kirjoittaja: Virve Vakiala
katso lisää ...Lue lisää
Autetaan luokan heikompia

Puhutaan paljon siitä, että perheiden väliset erot kasvavat, jolloin lapsilla voi olla hyvin erilais...

Kirjoittaja: Johan Simell
katso lisää ...Lue lisää
Paluu takaisin lähtökouluun

Monet nykyiset johtajat, urheilijat, idolit ovat lähtöisin pienistä kouluista.

Toteutettaisiin kampp...

Kirjoittaja:
katso lisää ...Lue lisää
Sähköinen varausjärjestelmä lapsille

Lapset ja nuoret tarvitsevat välillä kuraattorin, kouluterveydenhoitajan tai koulupsykologin vastaan...

Kirjoittaja: Hellu
katso lisää ...Lue lisää
Liikuntaharrastus kuuluu kaikille

Porvoon Butchersin pelaajat ja valmentajat käyvät talkoohengessä pitämässä amerikkalaisen jalkapallo...

Kirjoittaja: Hani Olsson
katso lisää ...Lue lisää
Lasten tiedekoulut osaksi kouluarkea

Suomeen on syntynyt useita lasten tiedekouluja, esim KideScience, joiden tuominen kouluihin fyysises...

Kirjoittaja: Teemu
katso lisää ...Lue lisää
Coaching kouluissa

Vuoden 2018 kansainvälisen Coaching viikon aikana sertifioidut ICF coachit kävivät kouluissa puhumas...

Kirjoittaja: Wiki Wikström
katso lisää ...Lue lisää
LeaDo® oppimiskeskus

LeaDo ® on kokonaisvaltainen ekosysteemi monipuolisten ja hyvinvointiin ohjaavien oppimisprosessien ...

Kirjoittaja: Lea Törnberg
katso lisää ...Lue lisää
Jaetaan koulupäivä

Viestintäteknologiaa hyödyntämällä voisimme rakentaa oppilaille mahdollisuuden jakaa oman koulun/luo...

Kirjoittaja:
katso lisää ...Lue lisää
Rafá Rafá -peli monikulttuurisuuden ymmärtämisen tueksi

Rafá Rafá -peli on kouluikäisille tarkoitettu kulttuurien välisiä eroja simuloiva peli, jota voidaan...

Kirjoittaja:
katso lisää ...Lue lisää
Fysiikan kokeeseen kertaus

Kysyin opiskelijoilta Innoduel- työkalua käyttäen mitä asioita tulisi kurssikoetta ajatellen vielä k...

Kirjoittaja: Tero-ope
katso lisää ...Lue lisää
Kestävän kehityksen toteuttaminen

Kysyimme koulumme oppilailta ja henkilökunnalta (yhteensä n. 600 henkilöä) mitä konkreettisia toimen...

Kirjoittaja: Tero-ope
katso lisää ...Lue lisää
Kurkistus jatko-opintoihin

Turun ammattikorkeakoulussa on jo useiden vuosien ajan pyöritetty ns. "Lasten ammattikorkeakoulua". ...

Kirjoittaja: Vesa Taatila
katso lisää ...Lue lisää
Säännöistä sisäiseen motivaatioon

Perusopetusta sivusta seuranneena toivoisin, että nuorten potentiaalia käytettäisiin enemmän heidän ...

Kirjoittaja: Me
katso lisää ...Lue lisää
Oppilaitoksen eri osien toiminallinen integrointi

Me tuotamme palvelua joka avulla integroidaan oppilaitoksen tilat, tilamuodot, teknologia, palvelut,...

Kirjoittaja: Niko Eskelinen
katso lisää ...Lue lisää
Opi ohjelmoimaan -lautapelin proto

Suunnittelin ja valmistin prototyypin lautapelistä, jonka avulla pelaaja oppii ohjelmoimaan Javascri...

Kirjoittaja: Paulus
katso lisää ...Lue lisää
Yhteisöllisyyttä vanhempien tuella

Vanhempainyhdistys järjestää 2 kertaa vuodessa ilmaisen discon, jossa leikitään, kisataan ja tanssit...

Kirjoittaja: Sale
katso lisää ...Lue lisää
Aidosti ja avoimesti

Rehtorin tehtävä on johtaa ja kannustaa sekä opettajia että oppilaita avoimeen, myönteiseen vuorovai...

Kirjoittaja: Anne Laatikainen
katso lisää ...Lue lisää
Oppilaskunnan vaalit

Koulussamme järjestetään joka vuosi oppilaskunnan vaalit, jotka mukailevat hyvin pitkälle oikeita va...

Kirjoittaja: Tiina-ope
katso lisää ...Lue lisää
Yhteispeli

Koulussamme monissa luokissa niin myös omassani on käytössä Yhteispeli-opetusmenetelmiä. Menetelmät ...

Kirjoittaja: Tiina-ope
katso lisää ...Lue lisää
Kolmansien osapuolien sisältö mukaan

En ole itse käynyt oikeastaan mitään koulutusastetta nykyisen kaltaisessa digitaalisessa ympäristöss...

Kirjoittaja: Lauri S
katso lisää ...Lue lisää
Johtajuutta peruskouluun

Luokassa voisi olla vaihtuva "luokan johtaja", tavoitteena tasa-arvoinen johtajuuden harjoittelu.

Puh...

Kirjoittaja: nano
katso lisää ...Lue lisää
Vastuunluokka

Ehdotan että jokaisessa peruskoulussa olisi ns. "Rauhoittumisen tila" jonne oppilas voidaan ohjata t...

Kirjoittaja: Jukka Sormunen
katso lisää ...Lue lisää
Buddyschool

Buddsychool on opettamalla oppimisen menetelmä, jossa isommat oppilaat opettavat pienempiä ja oppiva...

Kirjoittaja: Kirsti Kallansalo
katso lisää ...Lue lisää
Leikitään yhdessä-kirja

Leikitään Yhdessä-kirja tukee lasten ja aikuisten yhdessä tekemistä.

Kirjassa on 15 leikkiä, jotka o...

Kirjoittaja:
katso lisää ...Lue lisää
Empatiaa yli rajojen

Lyfta kertoo erilaisten ihmisten tarinoita ympäri maailmaa.

Lyftan digitaalisella alustalla koululai...

Kirjoittaja: Katri Meriläinen
katso lisää ...Lue lisää
Innoduel - maksuton osallistamisen työkalu

Innoduelin käyttäjien keskuudessa tasa-arvoisuus, diversiteetin arvostaminen, yhteisöllisyys ja osal...

Kirjoittaja: Jussi Simolin
katso lisää ...Lue lisää
Lasten sivut

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on tehnyt alakouluikäisille lapsille suunnatun verkkosivuston www.last...

Kirjoittaja: Terhi Tuukkanen
katso lisää ...Lue lisää